Category Archives: COSETTE

GRAND OPENING OF COSETTE – 146 ĐỒNG KHỞI QUẬN 1

Thật vui mừng và phấn khởi khi chính thức chào đón thêm một cửa hàng ở Đồng Khởi Quận 1. Vậy là tròn 6 năm COSETTE được ra mắt đây là cột mốc quan trọng đánh dấu được thương hiệu và sự phát triển của COSETTE khi vẫn giữ vững đúng “chất” riêng và màu […]